Mitä on historiallinen  miekkailu?

800px-Meyer_1570_Longsword_A.jpg

Historiallinen miekkailu on moderni kamppailulaji, jossa harjoitellaan vanhoja eurooppalaisia aseellisia ja aseettomia taitoja aikalaislähteiden avulla. Eurooppalaista kamppailuperinnettä käsitteleviä dokumentteja on säilynyt aina 1300-luvun alusta nykypäivään saakka, ja historiallinen miekkailu kattaa 1900-luvun alkuun asti, ilman elävää perinnettä olevien tyylisuuntien harjoittelun.

Historiallinen miekkailu on osa historiallista kamppailutaitoperinnettä, jota nykyisin kansainvälisesti kutsutaan sateenvarjonimityksellä Historical European Martial Arts (HEMA). Laajemmalti taitoihin kuuluu miekan käytön lisäksi paini, tikarin käyttö ja sitä vastaan puolustautuminen, erilaiset varsiaseet sekä ratsailta käytävä kamppailu. Historiallista miekkailua harrastetaan laajasti monessa maassa, ja vuosittain järjestetään useita kansainvälisiä kokoontumisia sekä kilpailutapahtumia. Pohjoismaissa yeisin harjoiteltu asejärjestelmä on saksalainen pitkämiekka. Myös italialaista pitkämiekkaa, keskiaikaista miekkaa & kupurakilpeä, sapelia sekä rapiiria harjoitellaan laajasti. 

Vanhojen aseiden käyttöä on rekonstruoitu jo 1800-luvulla, mutta viimevuosina laji on kehittynyt huomattavasti internetin myötä. Suomessa järjestetään useita historiallisen miekkailun tapahtumia sekä kilpailuja vuosittain.