Wiktenauerin tukikampanja keräsi ennätystuloksen

Wiktenauerin tukikampanja keräsi ennätykselliset $21500 - tämä tarkoittaa että tulevaisuudessa skannatuksi ja levitykseen päätyy seuraavia lähteitä:

Tämän lisäksi kaikki ennakko-odotukset ylittäneellä rahoituksella saadaan rahoitettua ainakin kaksi toistaiseksi vielä nimeämätöntä skannausprojektia. Tämänkin jälkeen yli jäänyt rahoitus laitetaan säästöön mahdollisia tulevia projekteja varten. 

Wiktenauerin tukikampanja keräsi rahoitusta pääasiallisesti yksityisiltä HEMA-harrastajilta, mutta suuria könttäsummia tuli myös joiltakin yksittäisiltä kerhoilta. 

Source: https://www.indiegogo.com/projects/2015-wi...